logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

Blog van mr Renske Imkamp over de Jeugdwet: keuzevrijheid voor een persoonsgebonden budget (PGB) | 01-11-2017

Als een gemeente een jeugdhulpvoorziening toekent op basis van de Jeugdwet, dan kan die worden verstrekt via een door de gemeente gecontracteerde aanbieder (Zorg in Natura), of middels een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee iemand de hulp zelf kan inkopen. In de praktijk blijkt dat gemeenten nogal eens aanvragen voor een PGB afwijzen, omdat ze vinden dat de aanvrager gebruik moet maken van Zorg in Natura. Een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel maakt duidelijk dat dit niet zomaar kan en dat de keuzevrijheid van ouders vergaand is.

Lees de blog hier.

Archief