logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

Cassatie

Specialisten: mr dr J.P.W. Temminck Tuinstra, mr S.J. van der Woude

Cassatie bij de Hoge Raad

Een procedure bij de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in civiele en strafzaken, heeft een ander karakter dan de procedure bij lagere rechters. De Hoge Raad is namelijk gebonden aan de feitelijke beslissingen die de lagere rechter heeft genomen. Een uitspraak komt alleen voor vernietiging (cassatie) door de Hoge Raad in aanmerking als de lagere rechter het recht niet goed heeft toegepast of zijn beslissing niet of niet voldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd. De ruimte om bij de Hoge Raad te klagen, is dus beperkt.

Het adviseren over de kansen in cassatie – evenals het procederen in cassatie – vergt daarom ruime proceservaring en gespecialiseerde kennis. Het adviseren en procederen in cassatie is daarom zelfs voorbehouden aan een selecte cassatiebalie. Alleen advocaten die kunnen aantonen over de nodige expertise te beschikken, mogen procederen voor de Hoge Raad. Wij hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen in cassatie in strafzaken en zijn graag bereid om mee te denken over de kansen en risico’s van een cassatieberoep.