logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

Nieuw budgethoudersportaal vertraagd | 31-08-2017

Budgethouders worden langer op de proef gesteld. ICTU, de organisatie die mogelijkerwijs een nieuw digitaal budgethoudersportaal zou gaan beheren, heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is per 1-1-2018. Daarnaast heeft de VNG recent aangegeven dat gemeenten nog een half jaar nodig hebben om zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe systeem.

Met het nieuwe portaal moeten budgethouders worden ondersteund in het voeren van eigen regie over hun pgb, met controles die zoveel mogelijk zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd. de bedoeling is een toegankelijk systeem neer te zetten dat het allemaal een stuk simpeler maakt en fouten zoveel mogelijk voorkomt. 

Ook gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zullen gebaat zijn bij een goed werkend, transparant systeem. Het waarborgt een goede en juiste besteding van het beschikbaar gestelde budget. Een systeem dat duidelijk weergeeft wie wat op welk moment doet of moet doen, bevordert een efficiënte manier van werken.

De huidige processen werken echter nog niet zoals budgethouders willen. Bij belangenvereniging Per Saldo komen veel vragen en klachten binnen over situaties waar budgethouders mee geconfronteerd worden. Per Saldo vindt het daarom erg jammer als januari niet wordt gehaald en er geen nieuwe streefdatum genoemd wordt.

(Bron: Per Saldo)

 

Archief