logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

Oproep: deelnemers gevraagd aan evaluatie Zvw-pgb | 19-02-2018

In opdracht van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Significant een evaluatie onderzoek uit naar het Zvw-pgb. Zij willen graag van pgb-houders te weten komen welke knelpunten en problemen zich voordoen in de praktijk, maar natuurlijk ook welke zaken als positief worden ervaren. Het kan dan gaan om de indicatiestelling, de kwaliteit van zorg, de aanvraag en het administratief proces enzovoort.

Voor 2017 en 2018 zijn tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en belangenvereniging Per Saldo bestuurlijke afspraken gemaakt over de toepassing van het pgb. Zowel in deze bestuurlijke afspraken, als in de Zorgverzekeringswet is bepaald dat het Zvw-pgb geëvalueerd dient te worden. In deze evaluatie staat centraal hoe het Zvw-pgb in de praktijk werkt en daarom gaat onderzoeksbureau Significant in gesprek met onder andere wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars en budgethouders.

Significant zoekt een aantal budgethouders met een Zvw-pgb met wie zij een diepte-interview kunnen houden van ongeveer 1,5 uur. De tijd en locatie wordt in overleg bepaald. Eventuele reiskosten worden vergoed. Na het interview ontvangt de deelnemer een verslag van het interview en na afronding van de evaluatie kan het rapport worden geraadpleegd.

Significant maakt op basis van de anmeldingen een selectie van de aanmelders. Een aantal punten waar Significant bijvoorbeeld op gaat selecteren zijn: vertegenwoordiging of niet, herindicatie of nieuwe indicatie, verschillende verzekeraars enzovoort.

Wie wil meewerken aan een interview, kan zich opgeven door een e-mail te sturen naar: jaap.meijer@significant.nl

(Bron: Per Saldo)

Archief