logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

PGB- vergoedingenlijst 2018 beschikbaar | 02-02-2018

De vergoedingenlijst pgb voor 2018 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2018 wordt gehanteerd is inmiddels uitgebracht en vervangt de vergoedingenlijst 2017. In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waar bij staat aangegeven of ze vanuit het Wlz-pgb vergoed kunnen worden, en zo ja onder welke voorwaarden. Deze lijst is geen uitputtende opsomming. Komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz-pgb betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan of er worden zelden vragen over gesteld.

Staat een onderwerp niet op de lijst en wilt u deze hulp wel inkopen met uw Wlz-pgb, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor. De verantwoordelijkheid voor het goed- of afkeuren van zorg ligt volledig bij uw zorgkantoor.

De zorgkantoren hebben gezamenlijk afgesproken wat ze wel en wat ze niet vergoeden vanuit het pgb. Dit leggen ze jaarlijks vast in de vergoedingenlijst. Voor de Wmo, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet bestaat geen landelijke vergoedingenlijst. Hier is sprake van beleidsvrijheid. Doorgaans volgen gemeenten en zorgverzekeraars de vergoedingenlijst Wlz-pgb.

Lees hier de Inleiding Vergoedingenlijst pgb Wlz 2018 en de Vergoedingenlijst pgb Wlz 2018

Archief