logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

Rechter: Budgethouder moet transitievergoeding betalen aan zorgverlener | 24-05-2017

Een zorgverlener is op 1 december 2006 in dienst getreden bij een budgethouder op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In november 2015 kregen zij een conflict en is de zorgverlener door de budgethouder ontslagen. De zorgverlener vecht het ontslag aan. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

Volgens de kantonrechter heeft de zorgverlener wel aanspraak op doorbetaling van loon vanaf het indienen van haar verzoekschrift bij de rechter. De aanspraak op de transitievergoeding wijst de kantonrechter af omdat het een zorgovereenkomst tussen een budgethouder en een zorgverlener betreft.

De zorgverlener gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof oordeelt dat de budgethouder wel een transitievergoeding dient te betalen aan de zorgverlener. Volgens de wet zoals die geldt sinds 1 juli 2015 heeft de zorgverlener in principe recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden heeft geduurd.

De wetgever heeft in de bijzondere aard van de arbeidsverhouding tussen de budgethouder en de zorgverlener geen reden gezien om een uitzondering op de transitievergoedingsregeling te maken.

In een reactie op deze uitspraak stelde belangenvereniging Per Saldo afgelopen week: "Zoals de uitspraak aangeeft zijn ook budgethouders in voorkomende gevallen verplicht een transitievergoeding te betalen bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Per Saldo ziet dit als kosten die onlosmakelijk zijn verbonden met het hebben van een pgb en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Tot nu toe is het nog niet geregeld dat de budgethouder, wanneer hij verplicht is een transitievergoeding te betalen, dat kan doen uit zijn pgb. Het mag niet zo zijn dat hij minder zorg in kan kopen omdat hij een transitievergoeding moet betalen. Daarom zijn we in gesprek met VWS om te zorgen dat de betaling van een transitievergoeding, ook voor budgethouders, goed wordt geregeld."

(Bron: Per Saldo)

Lees de hele uitspraak hier.

 

Archief