logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020 - 676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl

Vrije keuze pgb of 'zin', ook in Zvw | 02-02-2018

Vrije keuze, ook als het om verpleging en verzorging gaat

Op donderdag 25 januari 2018 sprak de Tweede Kamer over wijkverpleging, dementie en palliatieve zorg. Aanleiding tot dit debat was het rapport van het Nivel, ‘Evaluatie van de wijkverpleging’. Namens het kabinet was minister De Jonge van VWS aanwezig. Ter voorbereiding van dit algemeen overleg schreef de belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo een brief. Daarin benadrukt Per Saldo dat zorgverzekeraars mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging veel beter moeten informeren over de keuzemogelijkheden die ze hebben: pgb of zorg in natura. Veel mensen weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen die ze nodig hebben, dat ze zelf de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoet komt aan hun behoefte aan ondersteuning.

Tijdens het debat gaf minister Hugo de Jonge aan dat de keuzevrijheid voor een pgb geborgd is. Ook zei de minister dat palliatieve terminale zorg geënt moet zijn op hoe het leven is ingericht, waar mensen eigen keuzes kunnen maken en hun wensen mogen uiten voor zorg en zorgverleners. 24-uurszorg in de laatste fase zou ook geen issue mogen zijn. 

De minister heeft een onderzoek ingesteld naar ongecontracteerde zorg omdat deze aanzienlijk toeneemt. Deze zorg betreft overigens in het overgrote deel de kleinere aanbieders en zzp-ers die juist maatwerk bieden en ook daadwerkelijk 24uurs zorg.

(bron: Per Saldo)

Lees het rapport van het Nivel hier 

Lees de volledige Brief Per Saldo AO wijkverpleging 25 januari 2018 hier

Archief