logo Van der Woude de Graaf Advocaten

PERSBERICHT

Rechter bestraft weigering zorgverzekeraar om zorg aan nierpatiënt te vergoeden

28 oktober 2019 - De Rechtbank Gelderland heeft zorgverzekeraar VGZ opgedragen om de thuiszorg van een ernstig zieke nierpatiënt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) te vergoeden. De patiënt in kwestie is vijf dagen per week aangewezen op thuiszorg bij hemodialyse, het spoelen van het bloed door een externe machine.

De verzekeraar had geweigerd om een PGB te verstrekken omdat de hemodialyse medisch-specialistische zorg zou betreffen, waarvoor de verzekeraar al een ziekenhuis zou hebben betaald. Verstrekking van een PGB voor deze zorg zou dus volgens de zorgverzekeraar niet mogelijk zijn.

De nierpatiënt in kwestie dialyseerde al jaren met behulp van zijn echtgenoot thuis, terwijl hij sliep. De nachtelijke thuishemodialyse heeft veel voordelen: een betere gezondheid en een langere levensverwachting. Bovendien is de nierpatiënt daardoor minder (wakkere) tijd kwijt aan de dialyse.

De Rechtbank overweegt dat de polisvoorwaarden geen steun bieden voor de argumenten van de zorgverzekeraar. Een juiste uitleg van die voorwaarden brengt met zich mee dat de zorg in verband met de nachtelijke thuishemodialyse wel degelijk in de vorm van een PGB vergoed kan worden. De Rechtbank onderstreept hierbij dat deze zorg bijdraagt aan de zelfredzaamheid van de nierpatiënt en zijn eigen regie versterkt.

 “Dit is een belangrijke uitspraak voor alle nierpatiënten in Nederland”, aldus Regien de Graaff, de advocaat van de nierpatiënt, “zorgverzekeraars wijzen aanvragen voor een PGB in verband met de hemodialyse thuis steeds vaker van de hand. De Rechtbank heeft duidelijk gemaakt dat die praktijk niet door de beugel kan”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regien de Graaff

Contact details

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl