logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Strafblad - voor altijd?

Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe lang een veroordeling of een strafbeschikking op het strafblad blijft staan.

Alle relevante gegevens, veroordelingen (ook overtredingen), strafbeschikkingen, transacties, openstaande zaken, sepots (behalve als iemand ten onrechte als verdachte was aangemerkt) staan vermeld in iemands justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Deze aantekeningen blijven daar in principe altijd op staan. Met de vraag hoe lang iets op het strafblad blijft staan, wordt eigenlijk altijd bedoeld: hoe lang is een aantekening nog van invloed op de afgifte of weigering van een Verklaring Omtrent het Gedrag, de VOG. 

Daarop is geen eenduidig antwoord te geven. Voor de aanvraag van een VOG hanteert de minister van justitie een zogenaamde terugkijktermijn. De VOG wordt doorgaans afgegeven wanneer de aanvrager binnen de van toepassing zijnde terugkijktermijn niet voorkomt in de justitiële documentatie (strafblad). Een VOG wordt vaan ook afgegeven als binnen de terugkijktermijn in de justitiële documentatie een justitieel gegeven wordt vermeld dat niet ernstig genoeg is om op grond daarvan de VOG niet te verstrekken. 

De terugkijktermijn begint te lopen als de veroordeling definitief (onherroepelijk) is, en de straf is uitgezeten, of de werkstraf is afgerond, of de boete geheel is voldaan.

Deze terugkijktermijn is niet voor iedereen en niet voor alle feiten hetzelfde. de terugkijktermijn is:

4 jaar: in de meeste gevallen.

2 jaar: voor jongeren die op het moment van de aanvraag jonger zijn dan 23 jaar. Dus ben je voor een of ander strafbaar feit veroordeeld of heb je een strafbeschikking ontvangen toen je 19 was, en vraag je de VOG aan op je 22e, dan staat die veroordeling niet meer aan afgifte van de VOG in de weg. Let wel, dit geldt niet voor veroordeling wegens een zedendelict of een geweldsdelict.

5 jaar: als het gaat om een taxipas.

10 jaar: voor werk waaraan hoge integriteitseisen worden gesteld, zoals een BOA (bijzondere opsporingsambtenaar).

20 jaar: als er sprake is van een bijzondere weigeringsgrond: als buiten de terugkijktermijn op de documentatie een strafbaar feit wordt vermeld waarvan de aard en de ernst zodanig zijn dat, gelet op het doel van de aanvraag en het risico voor de samenleving de VOG kan worden geweigerd. Dat is b.v. het geval als iemand voor een ernstig feit is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf of jeugddetentie, of als er TBS is opgelegd. 

30 jaar: personeel van een DJI (justitiële inrichting).

Onbeperkt: bij een zedendelict. Dat kan zelfs een licht vergrijp zijn, zoals sexting, of een lichte vorm van aanranding. 

Let wel: we hebben het hier over terugkijktermijnen. Als binnen deze terugkijktermijn een veroordeling, boete of strafbeschikking is vermeld, dan gaat de afgifte van de VOG niet automatisch, maar wordt een afweging gemaakt. Er wordt gekeken naar alle omstandigheden: de aanvrager, het doel van de aanvraag, de ernst van het feit, het soort feit etc. Vraag de VOG dus aan, ook als u weet dat er een aantekening op uw strafblad staat die binnen de terugkijktermijn valt. 

Zie verder het stukje “Krijg ik wel een VOG?” op deze website. 

Natuurlijk kunt u met vragen over het strafblad of een Verklaring Omtrent Gedrag altijd advies vragen aan de strafadvocaten van ons kantoor. U kunt daarvoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met Angela Meijer.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl