logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Betaalbare rechtshulp

Op deze pagina vindt u meer over onze - zeer concurrerende - tarieven en de mogelijkheden van gesubsidieerde rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen.

Hoe werkt gesubsidieerde rechtsbijstand?

Van der Woude de Graaf Advocaten staat ook cliënten bij met een laag inkomen. Als de zaak zich daarvoor leent worden de kosten van onze rechtsbijstand dan deels gedragen door de overheid. Hieronder vindt u meer informatie over deze gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat krijgt de advocaat voor zijn of haar werk?
Een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand verleent krijgt een vast bedrag voor de verrichte werkzaamheden. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het soort zaak. Het varieert van enkele honderden euro’s voor een bestuursrechtelijke bezwaarprocedure tot circa duizend euro voor een volledige rechtbankprocedure.

Het doet er daarbij niet toe hoe veel tijd de advocaat aan een zaak werkt. Of de advocaat acht of vijfentwintig uren aan de zaak besteedt: de vaste vergoeding blijft het zelfde.

Alleen bij zeer arbeidsintensieve of complexe zaken kan een advocaat soms een extra vergoeding krijgen. Dat gebeurt vooral in grote strafzaken. In andere zaken komt het bijna niet voor.

Een deel van de vergoeding die de advocaat krijgt wordt door de cliënt zelf betaald, in de vorm van een eigen bijdrage. Die wordt bij de toekenning van de gesubsidieerde rechtsbijstand door het overheidsorgaan dat de subsidie toekent aan de cliënt opgelegd.

Aanvraag
De aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand wordt door de advocaat gedaan. Dat gebeurt voor cliënten die op grond van hun relatief lage inkomen en vermogen (mogelijk) voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen.

De aanvraag wordt gedaan bij een overheidsorgaan: de Raad voor Rechtsbijstand. Die Raad heeft van het ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland.

Om de aanvraag te kunnen doen moet de advocaat het BSN-nummer, de naam, de geboortedatum en het adres van de cliënt opgeven. Ook van een partner die op hetzelfde adres woont moeten deze gegevens worden opgegeven.

Met deze gegevens bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand of het inkomen en vermogen van de cliënt laag genoeg zijn om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen. Is dat het geval dan laat de Raad dat in een beslissing aan de advocaat en de cliënt weten. Die beslissing wordt ook wel ‘toevoeging’ genoemd.

Eigen bijdrage
De cliënt die gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt betaalt een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van zijn of haar inkomen. De eigen bijdrage moet rechtstreeks aan de advocaat worden betaald. De eigen bijdrage wordt ingehouden op de vergoeding die de advocaat uiteindelijk van de Raad voor de werkzaamheden krijgt.

Een cliënt kan een korting van circa vijftig euro op de eigen bijdrage krijgen, wanneer hij of zij zich door het Juridisch Loket naar de advocaat door laat verwijzen. De cliënt moet daarvoor zelf contact opnemen met het Juridisch Loket (telefoon: 0900-8020, website: www.juridischloket.nl) en aangeven naar welke advocaat moet worden doorverwezen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over gefinancierde rechtsbijstand? Kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) of neem contact op met ons kantoor.

Onze tarieven

Cliënten die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden bijgestaan op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. In sommige gevallen werken wij ook op basis van een vooraf met u afgesproken vast bedrag.

Onder bijzondere omstandigheden kan voor een eenmalig oriënterend adviesgesprek een bijzonder tarief wordt gehanteerd. Voor een gesprek van maximaal een half uur kan een tarief worden aangeboden van € 50 exclusief btw of voor een gesprek van maximaal één uur € 100 exclusief btw. Dit wordt dan vooraf met de advocaat overeengekomen. Ook hebben wij iedere donderdag een gratis spreekuur. U kunt iedere dag bellen voor dit spreekuur, waarna er zal worden besproken of uw vraag zich leent voor het spreekuur. Als dat het geval is dan wordt er een afspraak voor het spreekuur ingepland van circa 15 minuten.

Rechtsbijstandsverzekering? U mag uw advocaat zelf kiezen!
Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u in de meeste gevallen de kosten van een procedure bij de rechtbank voor de advocaat vergoed krijgen (bepaalde rechtsgebieden zijn uitgesloten). De advocaat maakt daarover dan een afspraak met uw verzekeraar.

Dit is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Ook in procedures waar verplichte rechtsbijstand door een advocaat niet aan de orde is, zoals bijvoorbeeld kantongerechtszaken en bestuursrechtelijke geschillen, heeft de particulier vrije advocaatkeuze. De uitspraak kunt u hier nalezen.  

Heeft u vragen over de vrije advocaatkeuze? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl