logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Grondrechten

Specialisten: mr drs. R. Imkamp, mr E. Weijsenfeld, mr dr J.P.W. Temminck Tuinstra, mr drs. C.J. Ullersma, mr M.L. van Leer en mr S.J. van der Woude

Grondrechten zijn fundamentele rechten die elk individu een menswaardig bestaan en persoonlijke vrijheid verzekeren. Voorbeelden zijn het discriminatieverbod, het recht op vrije meningsuiting, het recht op privacy, het recht op gezondheid, het recht op onderdak en verzorging en het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.

Grondrechten zijn belangrijk in de verhouding tussen de overheid en burgers. Ze stellen vaak grenzen aan overheidshandelen. Maar ook in verhoudingen tussen burgers onderling of tussen burgers en bedrijven kunnen ze een rol spelen. Grondrechten kunnen ook worden aangeduid als mensenrechten.

Grondrechten zijn opgenomen in de Nederlandse Grondwet en in een groot aantal internationale verdragen. Voorbeelden zijn: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten, het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind. Deze fundamentele rechten spelen vaak een belangrijke rol in procedures voor de Nederlandse rechter en in procedures voor internationale tribunalen zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Mensenrechtencomit├ę in Geneve.

Onze advocaten hebben een grote betrokkenheid bij het verdedigen van de grondrechten van onze cli├źnten en jarenlange ervaring in het voeren van nationale en internationale procedures. 

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl