logo Van der Woude de Graaf Advocaten
Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Else Weijsenfeld is gespecialiseerd in de rechten van het kind, met name op het gebied van toegang tot sociale voorzieningen bij armoede en dakloosheid. Zij procedeert hierover in het bestuursrecht, tot in hoogste instantie en bij internationale fora, waarbij zij gebruik maakt van haar expertise op het gebied van internationale verdragen en Europees recht. Zij staat in dit kader ook gedupeerden bij van de toeslagenaffaire. Daarnaast staat zij minderjarigen en ouders bij op het gebied van jeugdbescherming, jeugdstrafrecht en afstamming.

Tevens staat zij zowel minderjarige als volwassen verdachten bij in het strafrecht.

Zij studeerde in Utrecht aan het Willem Pompe Instituut en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten en werkte daarna o.a. bij Defence for Children International, in Nederland en op het hoofdkantoor te Genève, met als thema jeugdstrafrecht. In 2005 werd zij beëdigd als advocaat. Zij procedeerde jarenlang op het snijvlak van voorzieningen en verblijfsrecht en was daarnaast actief in het jeugdrecht. In 2016 heeft zij gepleit bij de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Chavez Vilchez t. SVB en gemeenten (EU:C:2017:354), in zaken over bijstand en kinderbijslag voor Nederlandse kinderen met een derdelander ouder. Naast haar werkzaamheden neemt zij deel aan de Werkgroep Toeslagen van de Nederlandse Orde van Advocaten, die het herstelproces en de rechtsbijstand voor gedupeerden monitort. Zij spreekt vloeiend Engels en Spaans.

Else Weijsenfeld is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ), de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en het Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens (NJCM).

Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

Neem contact op met Else Weijsenfeld via weijsenfeld@woudegraaf.nl