logo Van der Woude de Graaf Advocaten
Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Else Weijsenfeld is gespecialiseerd in het recht op toegang tot sociale voorzieningen, met name voor gezinnen waarbij migratie een rol speelt.

Voor deze cliëntengroep behandelt zij ook zaken op het gebied van jeugdbescherming, afstamming, identiteit en burgerlijke stand.

Zij is deskundig op het gebied van de Rechten van het Kind en is ingeschreven als gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, waarbij zij minderjarigen bijstaat in zowel het civiele recht als het jeugdstrafrecht.

Daarnaast staat zij ook volwassen verdachten bij in het strafrecht.

Zij studeerde in Utrecht aan het Willem Pompe Instituut en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten en werkte daarna o.a. bij Defence for Children International, in Nederland en op het hoofdkantoor te Genève, met als thema jeugdstrafrecht. In 2005 werd zij beëdigd als advocaat. In haar werk maakt zij steeds gebruik van haar expertise op het gebied van internationale verdragen en Europees recht. In 2016 heeft zij gepleit bij de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Chavez Vilchez t. SVB en gemeenten (EU:C:2017:354).

Naast haar werkzaamheden neemt zij deel aan de Werkgroep Toeslagen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij geeft ook gastlessen over mensenrechten op scholen namens Amnesty International. Zij spreekt vloeiend Engels en Spaans.

Else Weijsenfeld is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ), de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en het Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens (NJCM).

Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

• Personen- en Familierecht

• Sociaal-zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

Neem contact op met Else Weijsenfeld via weijsenfeld@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl