logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr B. Wegelin (Barbara)

Barbara Wegelin is gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratie- en nationaliteitsrecht, alsmede in internationaal familierecht voor zover er kinderen bij betrokken zijn. Zij heeft ruime ervaring met complexe gezinsherenigings- en humanitaire aanvraagprocedures, intrekkingen, verzoeken om op basis van schrijnende omstandigheden verblijf toe te staan en zaken die kennis van mensenrechten en/of asielrecht vereisen.

Voordat zij zich aansloot bij Van der Woude de Graaf, was Barbara senior-advocaat bij Everaert Advocaten Immigration Lawyers, waar zij uiteindelijk leiding gaf aan de sociale sectie. Voordat zij in 2007 advocaat werd, werkte zij bij de Australische mensenrechtencommissie en de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Genève. Zij heeft tevens een half jaar bij Vluchtelingenwerk Nederland gewerkt als strategisch adviseur EU asielrecht.

Barbara studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de McGill University in Montréal, Canada. Zij publiceert regelmatig in vakbladen en geeft les aan college-advocaten en organisaties, waaronder de gespecialiseerde verenigingen voor vreemdelingenrechtadvocaten WRV en SVMA. Barbara is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale conferenties, en verschijnt regelmatig in de media.

Ze is lid van de commissie immigratierecht van de Internationale Orde van Advocaten, waar zij penningmeester is. Daarnaast maakt Barbara deel uit van de Commissie Meijers (een onafhankelijke groep van experts die adviseert over Europees straf-, asiel-, migratie-, privacy, non-discriminatie en institutioneel recht).

Barbara heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Vreemdelingenrecht en asiel- en vluchtelingenrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

Barbara is een zeer betrokken, kundige advocaat, van wie u altijd een eerlijk oordeel kan verwachten over de kans van slagen van uw procedure.

Neem contact op met Barbara Wegelin via e-mail: wegelin@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl