logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr dr M.F. Vermaat (Matthijs)

Specialisaties: Woonbotenrecht, Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid

Matthijs Vermaat is een landelijke autoriteit op het gebied van het gehandicaptenrecht en het woonbotenrecht. Hij is daarnaast gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht en het bestuursrecht.

Bij de Universiteit van Amsterdam deed hij onderzoek naar de wet Voorzieningen gehandicapten (Wvg) en promoveerde op het proefschrift Voorzieningen in de WVG, verantwoorde voorziening of participatievoorziening. Hij publiceert veel op het gebied van het gehandicaptenrecht, bestuursrecht en woonbotenrecht.

Matthijs Vermaat is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ), de Vereniging voor Administratief Recht (VAR), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens (NJCM).

M.F. Vermaat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Bestuursrecht
– Sociaal-zekerheidsrecht (waaronder Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige zorg)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

Neem contact op met Matthijs Vermaat via e-mail: vermaat@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl