logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr drs. R. Imkamp (Renske)

Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Renske Imkamp legt zich toe op het sociale zekerheidsrecht en op algemene bestuursrechtelijke kwesties. Zij procedeert regelmatig en met succes tegen gemeenten, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Renske is een autoriteit op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Zij staat burgers in het hele land bij die een conflict hebben met hun gemeente over passende hulp.

Renske studeerde Nederlands Recht en Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werkzaamheden als advocaat is Renske een veelgevraagd spreker en docent over de Jeugdwet en de Wmo 2015. Zij geeft les aan juristen, beleidsmedewerkers, budgethouders en belangenorganisaties. Renske publiceert regelmatig in vakliteratuur en schrijft annotaties voor onder meer Schulinck, blogs voor Sociaalweb en columns voor magazine Zorg& Welzijn.

Renske is aangesloten bij de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Neem contact op met Renske Imkamp via: imkamp@woudegraaf.nl