logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr drs. R. Imkamp (Renske)

Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Renske Imkamp legt zich toe op het gezondheidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en op algemene bestuursrechtelijke kwesties. Zij procedeert regelmatig en met succes tegen gemeenten, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Renske studeerde Nederlands Recht en Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens en na haar studie werkte zij voor verschillende maatschappelijke organisaties op het gebied van het migratierecht en maatschappelijke ondersteuning.

Renske is aangesloten bij de Vereniging voor Gezondheidsrecht,  de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Neem contact op met Renske Imkamp via: imkamp@woudegraaf.nl