logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr drs. R. Imkamp (Renske)

Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Renske Imkamp studeerde Nederlands Recht en Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Zij legt zich toe op het sociale zekerheidsrecht. Regelmatig en met succes procedeert zij tegen gemeenten, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Renske is een autoriteit op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Zij staat individuen uit het hele land bij die een conflict hebben met hun gemeente over passende hulp.

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Renske een veelgevraagd spreker over de Jeugdwet en de Wmo 2015. Zij geeft les aan juristen, beleidsmedewerkers, budgethouders en belangenorganisaties. Bij de SSR (het opleidingsinstituut van de rechtspraak) en Schulinck (adviseur voor gemeenten) is zij vaste docent.

Renske is bestuurslid van de advocatenvereniging SSZ (Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht).

Neem contact op met Renske Imkamp via: imkamp@woudegraaf.nl

Renske Imkamp heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Sociaal-zekerheidsrecht (waaronder Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige zorg)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

Renske Imkamp in de media:

- Uitzending van de Hofbar: ‘Chronisch zieken klaar met jaarlijkse keuringen’
(https://www.powned.tv/programm...)

- Uitzending van Radar: ‘Verhuizen wegens de Wmo’ (https://radar.avrotros.nl/uitz... )

- Uitzending van Zembla: ‘Zorgen voor Indy’  (https://www.bnnvara.nl/zembla/...)

- De Groene Amsterdammer: ‘Onrechtvaardig Wmo- ‘maatwerk’’ (https://www.groene.nl/artikel/...)

- Binnenlands Bestuur: ‘Wmo en Jeugdwet schreeuwen om juridische finetuning’
(https://www.binnenlandsbestuur...)

- Filosofie Magazine: ‘Petitie nieuwe mensenrechten- het recht op rechtsbijstand’
(http://files.harmonywithnature...)

- Zorg& Welzijn: ‘Interview met Renske Imkamp’
(https://www.zorgwelzijn.nl/wmo...)

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl