logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr G.J.W. Pulles (Gerrit Jan)

Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Gerrit Jan Pulles heeft jarenlange ervaring op het gebied van het gezondheidsrecht, gehandicaptenrecht en grondrechten. Hij behandelt veel zaken op het gebied van het recht op gezondheidszorg, kwaliteit van zorg, rechtsbescherming tegen overheidsoptreden en overheidstoezicht op zorginstellingen. Een bijzonder deel van zijn praktijk bestaat uit zaken met Europese en internationaalrechtelijke aspecten op het gebied van de bescherming van fundamentele rechten. 

Gerrit Jan Pulles studeerde Nederlands recht en internationaal recht (cum laude) in Utrecht, Amsterdam en Oxford. Hij werd in 1994 voor het eerst als advocaat be√ędigd in Amsterdam. Van 2006 tot 2017 was hij als onderzoeker en docent internationaal recht en grondrechten verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Gerrit Jan schrijft regelmatig over zijn vakgebied. In 2014 publiceerde hij het boek Vijfentwintig Jaar IVRK en de Nederlandse Rechter en in 2016 verscheen van zijn hand de uitgave VN Gehandicaptenverdrag, Tekst en Toelichting.

Gerrit Jan is aangesloten bij onder meer de Vereniging voor Gezondheidsrecht, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, en de International Law Association. Gerrit Jan is lid van de Raad van de Orde van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Neem contact op met Gerrit Jan Pulles via e-mail: pulles@woudegraaf.nl