logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr L. Veenman (Lina)

Lina Veenman is gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht en het algemeen bestuursrecht. Daarnaast legt zij zich toe op zaken waarin fundamentele rechten een rol spelen, zoals het recht op opvang, zorg en inkomen.

Lina studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht en specialiseerde zich in Mensenrechten en Migratierecht (cum laude) aan de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit van Berlijn.

Tijdens haar studie was zij onder meer werkzaam bij VluchtelingenWerk. Daarnaast deed zij onderzoek naar het recht op gezinshereniging van personen die het internationale recht op bescherming genieten. Zij spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.

Neem contact op met Lina Veenman via e-mail: veenman@woudegraaf.nl
 

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl