logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr M.L. van Leer (Lou)

Specialisaties: Vreemdelingenrecht, Grondrechten

Lou van Leer is gespecialiseerd in het migratierecht en het personen- en familierecht. In het migratierecht staat zij met name cliënten bij die hun gezinsleden naar Nederland willen laten overkomen en personen die al lange tijd in Nederland verblijven en van wie hun verblijfsvergunning dreigt te worden ingetrokken. Daarnaast adviseert en procedeert Lou veel in familierechtelijke zaken, waaronder (internationale) echtscheidingen en ondertoezichtstellingen van kinderen.

Lou van Leer studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar studie was zij onder meer actief bij Vluchtelingenwerk Nederland. Na haar afstuderen is zij korte tijd werkzaam geweest voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waarna zij  is gaan werken bij de rechtbank Amsterdam bij de sectie vreemdelingenrecht. In 2009 is Lou beëdigd als advocaat.

Lou is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen (WRV) en zij spreekt naast Nederlands en Engels ook Spaans en een aardig woordje Frans.

Neem contact op met Lou van Leer via e-mail vanleer@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl