logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr R.L. de Graaff (Regien)

Specialisaties: Grondrechten, Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid

Regien de Graaff is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, civiel (proces)recht en grondrechten. Zij heeft ruime ervaring in adviseren en procederen over aansprakelijkheidskwesties voor overheden en particulieren. Regien de Graaff procedeert regelmatig op het gebied van grondrechten, zowel voor de nationale rechter als voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Regien studeerde filosofie en Duits aan de Universiteit van Oxford, waar zij cum laude afstudeerde. Daarna studeerde zij Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, waar zij haar diploma ook cum laude behaalde. Regien de Graaff werd in 2010 be√ędigd als advocaat.

Tijdens haar studie was zij actief voor de Vereniging voor Vrouw en Recht. Daarna is zij jaren bestuurslid geweest van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Tegenwoordig houdt zij zich bezig met strategisch procederen op het gebied van vrouwenrechten, dierenrechten en gezondheidsrecht. Zij publiceert regelmatig op het gebied van mensenrechten en is vaste medewerker van het tijdschrift European Human Rights Cases. Zij spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.

Regien de Graaff was van 2016 tot 2019 bestuurslid van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Verder is zij lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Regien de Graaff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Gezondheidsrecht.

Neem contact op met Regien de Graaff via e-mail: degraaff@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl