logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr S.J. van der Woude (Simon)

Specialisaties: Strafrecht en Cassatie, Vreemdelingenrecht

Simon van der Woude is gespecialiseerd in het Nederlandse en Europese strafrecht, waaronder het economische strafrecht en het uitleveringsrecht. Daarnaast richt hij zich op het (reguliere) vreemdelingenrecht, in het bijzonder op het recht van de Europese Unie.

Simon van der Woude is lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van 2000 tot 2010 was hij plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te Leeuwarden.

Simon van der Woude is een van de oprichters van ons kantoor. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken (VCAS), het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van Forum. Hij spreekt Frans, Duits en Engels.

Neem contact op met Simon van der Woude via e-mail: vanderwoude@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl