logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr dr J.P.W. Temminck Tuinstra (Jarinde)

Specialisaties: Strafrecht en Cassatie, Vreemdelingenrecht, Grondrechten

Jarinde Temminck Tuinstra is gespecialiseerd in het nationale en internationale strafrecht, zowel voor meerderjarigen als voor minderjarigen. Daarnaast behandelt zij vreemdelingenzaken, waaronder bewaring.

Jarinde Temminck Tuinstra doceerde strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 2009 promoveerde op een onderzoek naar de positie van de verdediging in het internationale strafrecht. Zij was visiting researcher bij het Rwanda Tribunaal in Tanzania en op Yale Law School in de VS en heeft een groot aantal nationale en internationale publicaties op haar naam staan.

Jarinde Temminck Tuinstra maakt deel uit van de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij werd in 2007 voor het eerst be√ędigd als advocaat. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van Forum. Zij spreekt Frans, Duits en Engels.

Neem contact op met Jarinde Temminck Tuinstra via e-mail: temminck@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl