logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr H.M. de Roo (Hannelou)

Specialisaties: Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, Grondrechten

Hannelou de Roo is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht. Zij heeft zich toegelegd op zaken waarin fundamentele rechten, zoals het recht op opvang, onderdak, zorg en inkomen, een rol spelen. In deze zaken behandelt zij ook samenhangende rechtsgebieden, zoals woonrecht en jeugdrecht.

Zij studeerde rechten in Groningen en mensenrechten in Utrecht, was werkzaam bij Bureau Rechtshulp te Haarlem, FNV bondgenoten en het Clara Wichmann Instituut. Zij is sedert 2005 advocaat.

Hannelou de Roo is onder meer lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht en van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Neem contact op met Hannelou de Roo via e-mail: deroo@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl