logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Op basis van de Wegenverkeerswet en de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid kan het CBR aan u een rijvaardigheidsonderzoek opleggen. Dit onderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. U moet zelf zorgen voor een auto met dubbele besturing.

Werkt u niet mee, of slaagt u niet voor de test, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Wanneer kan dit rijvaardigheidsonderzoek worden opgelegd?

Dit kan als de politie (die een melding doet bij het CBR) het vermoeden heeft dat u niet over de vereiste rijvaardigheid beschikt. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid staat een opsomming van situaties waar dit vermoeden op gebaseerd kan worden, gelegen in de vaardigheid in het omgaan met het motorvoertuig, bedrevenheid in het deelnemen in het verkeer, rijgedrag, naleven van verkeersregels en -tekens. Een paar voorbeelden: herhaaldelijk laten afslaan van de motor, in de verkeerde versnelling rijden, te langzaam op de snelweg rijden, slingeren, veel te hard rijden, gevaarlijke inhaalmanoeuvres, niet adequaat kijkgedrag vertonen, spookrijden, onvoldoende anticiperen, bumperkleven, snijden, geen voorrang verlenen etc.

Heeft het zin een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit het rijvaardigheidsonderzoek op te leggen?

De maatregel kan zeer ingrijpend zijn. De rijvaardigheidstest geeft stress, brengt kosten met zich mee en slaagt u niet voor de test dan bent u uw rijbewijs kwijt. Het CBR adviseert een aantal rijlessen te nemen voordat u de test ondergaat. Dat alleen al kan reden zijn in bezwaar te gaan tegen het besluit van het CBR.

Vaak zal het zo zijn dat de test al plaats vindt voordat op het bezwaarschrift wordt beslist. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan doet het resultaat van de test niet (meer) ter zake en worden in principe de gemaakte kosten vergoed.

In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Daar zijn wel extra kosten (griffiegeld) aan verbonden.

In de rechtspraak zien we dat het CBR een vergaande bevoegdheid heeft het rijvaardigheidsonderzoek op te leggen. Toch wordt in een enkel geval het CBR te gemakkelijk geoordeeld dat er een vermoeden bestaat dat de betrokkene niet over de vereiste rijvaardigheid beschikt. Kunt u zich in die kwalificatie niet vinden, dan kan het zeker zinvol zijn in bezwaar te gaan.

Van de Woude de Graaf Advocaten kan u adviseren en in de bezwaarprocedure (en waar nodig het verzoek voorlopige voorziening of beroep) bijstaan.

December 2013

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl