logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Pas op voor de strafbeschikking

Als u verdacht bent van een overtreding of een licht misdrijf (zoals eenvoudige mishandeling of winkeldiefstal) mag de officier van Justitie u een transactievoorstel doen, meestal in de vorm van een boete. Accepteert u deze boete niet, dan hoeft u niets te doen. De officier van justitie moet de zaak voor de onpartijdige rechter brengen, die de zaak zal behandelen als iedere andere zaak. Bij de rechter krijgt u de eerlijke kans om uw eigen verhaal te doen. Alleen wanneer de officier van justitie de rechter ervan kan overtuigen dat u schuldig bent, kan de rechter u een straf kan opleggen die in zijn ogen passend is. De rechter let goed op alles wat u en uw advocaat naar voren brengen.

Bent u verdacht van een kleine verkeersovertreding dan kan de officier van justitie u echter zelf een straf opleggen, namelijk een boete van maximaal € 340,- (Wet Mulder). Bent u het met een boete niet eens, dan dient u zelf het initiatief te nemen. U moet in beroep gaan tegen de boete om (uiteindelijk) door de kantonrechter te laten toetsen of de boete terecht is opgelegd. Doet u niets, dan wordt de boete vanzelf definitief, en bent u verplicht deze te betalen.

Nieuw is nu, dat de officier van justitie u ook straffen mag opleggen voor alle overtredingen en zelfs voor een groot aantal misdrijven (Wet OM-afdoening, artikel 257a en volgende Wetboek van Strafvordering).

Bent u verdachte, dan kan de officier van justitie u namelijk een strafbeschikking toezenden, waarin staat vermeld welke straf u wordt opgelegd. Het gaat hierbij onder meer om een geldboete (in beginsel onbeperkt), een taakstraf (tot 180 uur), een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot 6 maanden), betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer (bedrag in beginsel onbeperkt) en een gedragsaanwijzing (bij voorbeeld een stadionverbod). In bepaalde gevallen (hoge boetes, taakstraffen en ontzeggingen) moet u worden gehoord door de officier van justitie, maar in andere gevallen hoeft dat niet.

Nieuw is verder, dat ook de politie u een strafbeschikking kan geven, waarbij u een boete wordt opgelegd van ten hoogste € 350,-. Dit kan ook bij bepaalde misdrijven.

PAS OP: in een strafbeschikking verklaart de officier van justitie (of de politie) zelf dat u schuldig bent aan het plegen van een strafbaar feit. Ook staat in de strafbeschikking welke straf wordt opgelegd. Het gaat in feite om uw veroordeling. Doet u niets, dan wordt uw veroordeling vanzelf definitief, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.

Dit betekent niet alleen dat u de straf moet ondergaan, maar ook dat de beschikking in de meeste gevallen kan worden opgenomen in uw justitiële documentatie. Op grond daarvan kunt u later problemen krijgen bij het krijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), waardoor u bepaalde banen niet meer kunt krijgen of zelfs uw werk verliest.

Niet eens met de strafbeschikking?

Het is dus van het grootste belang dat u in actie komt als u het niet eens bent met de strafbeschikking. U kunt dat doen door verzet in te stellen bij de officier van justitie. Dat moet dan wel op de goede manier gebeuren.

In het geval van een boete moet u niet betalen, want anders wordt meteen al aangenomen dat u afstand doet van het recht om verzet aan te tekenen, en bent u dit belangrijke wapen meteen kwijt.

Het is ook van belang dat u het verzet tijdig doet. De officier van justitie moet uw verzet namelijk ontvangen binnen twee weken nadat u van de strafbeschikking kennis heeft genomen (voor boetes van ten hoogste € 340,- is de regeling weer iets anders).

Tenslotte moet het verzet ook aan bepaalde formele eisen voldoen, anders moet de rechter het niet-ontvankelijk verklaren.

Alleen wanneer u het verzet tijdig en op de juiste manier instelt, wordt de zaak door de rechter behandeld, waarbij u persoonlijk in de gelegenheid wordt gesteld om uw visie op de zaak te geven.

Als u niet tijdig verzet instelt wordt de strafbeschikking met uw “veroordeling” na deze twee weken definitief. Het staat dan voor altijd vast dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit en dat u de straf moet ondergaan, ook als volmaakt onschuldig bent! Zelfs het verlenen van gratie is niet mogelijk bij een strafbeschikking. Dit kan nog jarenlang grote gevolgen hebben, bij voorbeeld wanneer u een VOG nodig heeft.

De strafbeschikking is voor burgers kortom een zeer gevaarlijke regeling, die de grootste oplettendheid vraagt, vooral waar het gaat om het middel van verzet.

Het kan daarom belangrijk zijn om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen wanneer u een strafbeschikking krijgt of voor een verhoor wordt opgeroepen door de officier van justitie. De advocaat kan dan beoordelen of er wel voldoende bewijs is en of de schade die u moet vergoeden wel juist is vastgesteld. Ook kan de advocaat er zorg voor dragen dat er geen fouten worden gemaakt bij het instellen van het verzet, en dat daarbij meteen alle relevante bezwaren tegen de stafbeschikking worden opgegeven.

Van der Woude De Graaf Advocaten staat u graag bij, wanneer u een strafbeschikking ontvangt waarmee u het niet eens bent. Neem daarvoor contact op met Angela Meijer.

Voor bijstand in deze zaken kan in de meeste gevallen een toevoeging worden aangevraagd. De laagste eigen bijdrage in strafzaken bedraagt thans € 143,00. Bij vrijspraak hoeft u deze eigen bijdrage niet te betalen.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl