logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Raad van State: “NWO discrimineerde zwangere wetenschapper”

De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State deed op 31 oktober 2018 een belangrijke uitspraak over discriminatie van een zwangere wetenschapper door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de organisatie die verantwoordelijk is voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek in ons land. 

De wetenschapper, nu hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam, had tijdens haar zwangerschap bij NWO een aanvraag gedaan voor een belangrijke onderzoekssubsidie. Een deel van deze aanvraag moest worden ingeleverd rond haar uitgerekende datum. De wetenschapper maakte daarom met NWO de afspraak dat zij dat deel van de aanvraag op een ander moment in zou kunnen leveren. NWO hield zich niet aan die afspraak, waardoor de hoogleraar alsnog gedwongen was de aanvraag rond de uitgerekende datum in te dienen. NWO beoordeelde dit deel van de aanvraag als ‘matig’ en wees de aanvraag af. De Raad van State bepaalt nu dat dat onzorgvuldig en discriminerend was.

De Raad van State oordeelt dat in deze zaak het grondrecht op gelijke behandeling in het geding was. Daarom had NWO de plicht om zeer zorgvuldig te zijn bij het behandelen van de subsidieaanvraag. NWO had maatwerk moeten leveren in deze zaak door in overleg te treden met de wetenschapper over een passende termijn voor het indienen van haar aanvraag. Dat heeft NWO ten onrechte niet gedaan. Het gevolg van de uitspraak is dat de hoogleraar haar aanvraag alsnog mag indienen, waarna NWO het in behandeling zal moeten nemen. 

“Een belangrijke uitspraak”, aldus Regien de Graaff, de advocaat van de wetenschapper. “NWO heeft totaal geen rekening gehouden met de situatie waarin zwangere vrouwen verkeren en is er vanuit gegaan dat ook rond de uitgerekende datum nog wel een complexe subsidieaanvraag kon worden gedaan. Daardoor is mijn cliënte vanwege haar zwangerschap benadeeld ten opzichte van alle andere aanvragers. Deze uitspraak is een steun in de rug van alle zwangere wetenschappers.” 

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De uitspraak is online te vinden via deze link

Voor meer informatie over deze zaak en andere vergelijkbare zaken kunt u contact opnemen met onze advocaat Regien de Graaff

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl