logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Recht op toevoeging en eigen bijdrage in strafzaken

Als een verdachte door de rechter-commissaris in bewaring wordt gesteld, wordt de advocaat door de rechtbank toegevoegd. Dit geldt overigens ook als de bewaring door de rechter-commissaris wordt geschorst. In die zaken hoeft de verdachte zijn/haar advocaat dus niet te betalen, behalve als tussen advocaat en cliënt hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Voor overige strafzaken kan voor bijstand van een advocaat een toevoeging worden aangevraagd:

  • u bent als verdachte gedagvaard bij de rechtbank of het hof
  • u heeft een strafbeschikking ontvangen en wil advies over verzet hiertegen
  • u wilt zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak
  • u heeft een transactievoorstel van de officier van justitie en wil hierover advies
  • u wilt bezwaar maken tegen de omzetting van (een deel van) de niet-verrichte taakstraf in hechtenis
  • de officier van justitie vordert de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf, maar alleen als u een bijzondere voorwaarde (b.v. contact houden met de reclassering) heeft overtreden
  • u heeft problemen bij de aanvraag verklaring omtrent het gedrag
  • aan u is een rijvaardigheidsonderzoek opgelegd
  • etc.

Of de toevoeging wordt verleend hangt enerzijds af van uw inkomen, anderzijds van de vraag of juridische bijstand noodzakelijk wordt geacht. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de advocaat en op www.rvr.org. Indien u hiervoor in aanmerking komt, wordt een eigen bijdrage opgelegd afhankelijk van uw inkomen. U kunt - als u dat wilt - voor dit bedrag bij de sociale dienst (de Dienst Werk en Inkomen) bijzondere bijstand vragen. Deze wordt in het algemeen toegekend als de kosten rechtsbijstand meer dan € 50,= bedragen en uw inkomen op het niveau van de bijstandsnorm ligt. Let op: u moet eerst de bijzondere bijstand aanvragen en pas daarna de rekening van de advocaat betalen.

Voor strafzaken die bij de kantonrechter dienen, wordt géén toevoeging afgegeven, behalve als sprake is van een juridisch gecompliceerde zaak.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl