logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Stel, u wilt uw partner, familie of vrienden naar Nederland laten komen voor een kort bezoek of voor langduriger verblijf bij uzelf. Dan kunt u een aanvraag doen als zogenaamde referent ten behoeve van uw buitenlandse partner, familie of vrienden.

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) stelt wel bepaalde eisen aan een referent. En de persoon die naar Nederland wil komen zelf, dient ook aan bepaalde vereisten te voldoen (bij langer verblijf bijvoorbeeld inburgeringsexamen buitenland; bij korter verblijf visum bijvoorbeeld aantoonbaar sociale en economische binding met het thuisland: familie, of een baan).

Een referent moet over voldoende geld (middelenvereiste) kunnen beschikken. De IND heeft hiervoor normbedragen waarmee u als referent kunt aantonen een “zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen” te hebben. Let op, deze normbedragen veranderen regelmatig. Voldoet de referent hier niet aan, bijvoorbeeld omdat de referent met pensioen is of (langdurig) arbeidsongeschikt, dan is het onder omstandigheden soms toch mogelijk succesvol een aanvraag te doen. Ons kantoor kan u hierin adviseren en bijstaan.

Bij een visum voor kort verblijf hoeft de referent niet aan de inkomensvereisten te voldoen, als de vreemdeling zelf voldoende inkomsten kan aantonen, bijvoorbeeld door een arbeidscontract (van een jaar of langer) of spaartegoeden.

Ook moet de referent kunnen aantonen wat de band is met degene die naar Nederland komt. En voor een visum kort verblijf dient de referent ook aan te geven of hij of zij de bezoeker bij hem laat logeren en hiermee in onderdak en eten zal voorzien.

Referenten hebben ook verplichtingen. De IND kan optreden tegen referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Bijvoorbeeld als een relatie verbroken wordt, of de referent zijn baan kwijt is, en hierdoor niet langer aan de inkomenseisen van de IND voldoet, dan dient de IND hierover geïnformeerd te worden.

Wilt u als referent optreden en een aanvraag indienen? Weet u niet zeker of u uw veranderde situatie moet opgeven? Of wilt u advies over hoe u ondanks het verlies aan inkomen toch de verblijfsvergunning kan worden behouden? Dan kunt u altijd contact opnemen voor advies of bijstand door een van onze vreemdelingenrechtadvocaten. Dit kan telefonisch of per email.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl