logo Van der Woude de Graaf Advocaten

mr S. Çakici-Reinders (Sevgi)

Specialisaties: Grondrechten, Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid

Sevgi Çakici-Reinders is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, mensenrechten en kinderrechten. Zij behandelt veel zaken over fundamentele sociaal-economische mensenrechten zoals het recht op inkomen en onderdak en staat vaak mensen bij die uitgesloten worden van die voorzieningen. Zij procedeert regelmatig en met succes tegen bestuursorganen zoals gemeentes, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Sevgi Çakici-Reinders studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie was zij onder meer actief voor de organisatie Vluchtelingenwerk. Na haar studie was zij actief in de lokale Amsterdamse politiek en deed zij maatschappelijk werk. Zij werd in 2011 beëdigd als advocaat. Naast Nederlands, Engels en Duits spreekt zij Turks.

Sevgi is lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Neem contact op met Sevgi Çakici-Reinders via e-mail: reinders@woudegraaf.nl