logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Specialisaties advocaten

Praktijkgroepen

Van der Woude de Graaf Advocaten is actief op een aantal rechtsgebieden. Onze praktijk is ingedeeld in vier praktijkgroepen. Dat zijn: de praktijkgroep Gezondheidsrecht en Sociale Zekerheid, de praktijkgroep Grondrechten, de praktijkgroep Strafrecht en de praktijkgroep Vreemdelingenrecht. De advocaten binnen elke praktijkgroep werken nauw met elkaar samen. Zij zijn erkende specialisten en horen tot de beste advocaten op hun rechtsgebied.

Binnen deze praktijkgroepen houdt een aantal van onze advocaten zich ook bezig met cassatiezaken. Dat zijn zaken die worden behandeld door de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land op het gebied van strafrecht, civiel recht en - heel soms - bestuursrecht. Daarover leest u meer op deze website.

Wat maakt de positie van een advocaat bijzonder?

Een advocaat moet zich aan veel beroepsregels houden.  Dit zijn regels die er vooral zijn in het belang van de cliënt. Hieronder geven we een kort overzicht van een aantal belangrijke regels.

Grootste verschil tussen advocaten en andere juristen is misschien wel de wettelijk beschermde vertrouwensband tussen advocaat en cliënt. Een advocaat moet geheim houden wat een cliënt haar of hem in vertrouwen heeft verteld. Niemand kan de advocaat dwingen iets van die geheimen prijs te geven. Geen enkele andere jurist heeft deze bijzondere positie.

Daarnaast valt een advocaat onder de gedragsregels voor de advocatuur. Dat is een verzameling regels en aanwijzingen voor het goed en transparant functioneren van de advocaat. Er staan bijvoorbeeld regels in over het maken van heldere afspraken met betrekking tot betalen van een advocaat, over geheimhouding en over de verantwoordelijkheden van een advocaat voor uw zaak.

Elke advocaat in Nederland valt bovendien onder het tuchtrecht voor de advocatuur. Dat waakt over een goede beroepsuitoefening en kan ingrijpen als er iets mis gaat.

Alle advocaten zijn verplicht om hun vakkennis bij te houden en om elk jaar een aantal cursussen te volgen op hun vakgebied. Zo zorgen zij ervoor dat zij altijd van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn.

Geen enkele andere juridische beroepsgroep is zo strak georganiseerd met zo veel aandacht voor de belangen van de cliënt.

De advocaten van Van der Woude de Graaf gaan nog een stap verder. Onze advocaten zijn lid van de specialistenverenigingen op hun vakgebied. Veel van onze advocaten zijn docent, publiceren op hun vakgebied, zitten in bezwaar- of geschillencommissies en in besturen van specialisatieverenigingen. Wij willen op ons gebied tot de beste advocaten horen die er zijn.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl