logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Strafrecht en Cassatie

Specialisten: mr dr J.P.W. Temminck Tuinstra en mr S.J. van der Woude

Strafrecht

Ons kantoor heeft ruime ervaring in alle soorten strafzaken en zaken die daarmee te maken hebben. Dat blijkt uit de goede resultaten die wij voor onze clienten halen. Wij staan onze cliënten ook bij op basis van een toevoeging (pro deo). Hieronder een paar voorbeelden van zaken die wij regelmatig en met succes doen:

 • regulier strafrecht, zoals diefstal, oplichting, mishandeling, belediging, bedreiging, moord en doodslag, fraude (ook bijstandsfraude), zedenzaken, mensenhandel
 • economisch strafrecht
 • jeugdstrafrecht
 • procedures bij alle rechtbanken en tribunalen
 • verzet tegen strafbeschikking
 • sepotverzoeken (het voorkomen dat u terecht moet staan)
 • advies over transactieaanbod van de officier van justitie
 • strafblad en verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • onderzoek naar de rijvaardigheid
 • uitlevering en overlevering (Europees Aanhoudingsbevel of EAB)
 • bijstand aan getuigen en slachtoffers (benadeelde partij) in een strafzaak
 • omzetting taakstraf in hechtenis
 • gratieverzoeken
 • bewijs (DNA, geurproef, telefoontaps, onrechtmatig bewijs, onbetrouwbare getuigen)
 • Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
 • hoger beroep en cassatie

Cassatie in strafzaken bij de Hoge Raad

Een procedure bij de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in strafzaken, heeft een ander karakter dan de procedure bij lagere rechters. De Hoge Raad is namelijk gebonden aan de feitelijke beslissingen die de lagere rechter heeft genomen. Een uitspraak komt alleen voor vernietiging (cassatie) door de Hoge Raad in aanmerking als de lagere rechter het recht niet goed heeft toegepast of zijn beslissing niet of niet voldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd. De ruimte om bij de Hoge Raad te klagen, is dus beperkt.

Het adviseren over de kansen in cassatie – evenals het procederen in cassatie – vraagt daarom ruime proceservaring en gespecialiseerde kennis. Het adviseren en procederen in cassatie is daarom voorbehouden aan een selecte cassatiebalie. Alleen advocaten die kunnen aantonen over de nodige expertise te beschikken, mogen procederen voor de Hoge Raad. Onze advocaten horen tot deze groep. Wij hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen in cassatie in strafzaken en zijn graag bereid om mee te denken over de kansen en risico’s van een cassatieberoep.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl