logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Op 19 mei 2011 wees de rechtbank in Zwolle (LJN: BR1585) een uitspraak met belangrijke gevolgen voor PGB-houders in een schuldsaneringstraject op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Aanleiding was de intrekking van het PGB van een budgethouder die op het moment van intrekking al een tijdje in de Wsnp zat.

In de Regeling Subdisies AWBZ (RSA) staan regels over de intrekking van een PGB. Artikel 2.6.12 van de RSA bepaalt onder meer dat dat kan als ten aanzien van een budgethouder de WSNP van toepassing is geworden.

Van belang is dat het artikel niet zegt dat het zorgkantoor het PGB van iemand in de schuldsaneringsregeling moet intrekken. Volgens het artikel kan het zorgkantoor dat doen. Het zorgkantoor heeft dus een beslissingsvrijheid. Als het zorgkantoor daarvan gebruik wil maken, dan moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het belang van het zorgkantoor bij stopzetting van het PGB en het belang van de budgethouder bij doorbetaling. En aan die belangenafweging schort het nogal eens.

Het belang van een budgethouder bij het behoud van het PGB is de inkoop van passende zorg. Het belang van het zorgkantoor bij het stopzetten van het PGB van iemand in de WSNP is het voorkomen dat het PGB ten onrechte terecht komt bij de schuldeisers van de budgethouder en niet wordt gebruikt voor de inkoop van zorg.

Zorgkantoren houden er in de praktijk onvoldoende rekening mee dat een groot aantal PGB-houders in een schuldsaneringstraject juist maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat hun PGB niet in de handen van schuldeisers valt. Daarvoor is bij een aantal instanties namelijk een speciale PGB-rekening te openen. De budgethouder kan zelf niet over die rekening beschikken. De rekening wordt alleen gebruikt voor ontvangst van het PGB en van de rekening worden alleen de kosten van de zorgverlener en een kleine bijdrage aan de bank betaald. Schuldeisers kunnen niet met succes beslag leggen op deze rekening. Veiliger kan een PGB haast niet worden beheerd!

Ook de budgethouder om wie het in Zwolle ging had voor zijn PGB een speciale PGB-rekening waar hij zelf niet aan kon komen. De rechter oordeelde dat het zorgkantoor niet zomaar het PGB had mogen beƫindigen, nu er geen financieel risico was dat het PGB in handen van de verkeerde schuldeisers zou vallen. Het zorgkantoor moest de betaling van het PGB hervatten.

Ook voor budgethouders in de Wsnp kan het dus lonen om bezwaar te maken tegen de intrekking van hun PGB.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl