logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Transactievoorstel officier van justitie, wel of niet accepteren?

De officier van justitie mag een verdachte een voorstel doen ter voorkoming van strafvervolging, bijvoorbeeld door het aanbieden van een taakstraf en/of betaling van de schade die de benadeelde van het strafbare feit heeft geleden. Dit heet een transactievoorstel. Soms wordt dit in de brief van de officier van justitie 'schadebemiddeling' genoemd.

De formulering van het voorstel van de officier van justitie is meestal als volgt.

'Bij mij is binnengekomen een proces-verbaal terzake van … Als gevolg van het door u gepleegde feit heeft de benadeelde schade geleden. Ik ben bereid van verdere strafvervolging tegen u af te zien, indien u deze schade wilt vergoeden en een taakstraf van .. uur wilt uitvoeren'.

Meestal wordt een vrij korte termijn gegeven om te reageren, waarbij wordt gedreigd dat als u niet binnen die termijn reageert, de officier van justitie u zal dagvaarden voor de politierechter.

Het kan belangrijk zijn in deze zaken een advocaat in te schakelen die het dossier op kan vragen en u kan adviseren over het wel of niet accepteren van het voorstel van de officier van justitie. Soms is er onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Soms is door de officier van justitie niet kritisch genoeg gekeken naar de schade die de benadeelde heeft opgegeven. In die situaties is het beter de zaak toch aan de rechter voor te leggen. Als u dit doet omdat u het om wat voor reden dan ook niet eens bent met het voorstel van de officier van justitie, is de kans dat u bij een veroordeling een hogere straf krijgt opgelegd dan door de officier van justitie voorgesteld vrijwel nihil, zo leert de ervaring. De officier van justitie hanteert voor het voorstel namelijk dezelfde richtlijnen als die hij gebruikt voor de eis op de zitting.

Het accepteren van een voorstel van de officier van justitie ter voorkoming van verdere strafvervolging betekent dat u een strafblad krijgt: de zaak komt op uw documentatie te staan en heeft dezelfde betekenis als een veroordeling door de rechter.

Voor advisering in deze zaken kan een toevoeging worden aangevraagd. De laagste eigen bijdrage in strafzaken bedraagt thans € 100,00. Bij vrijspraak hoeft u deze eigen bijdrage niet te betalen.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl