logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Veel mensen die in het buitenland wonen, zijn er onverwachts door overdonderd. Hun Nederlanderschap is zomaar verloren gegaan door tijdsverloop. Een wetswijziging in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) maakte dat na 10 jaar verblijf in het buitenland zonder in die periode een paspoort aan te vragen, het Nederlanderschap automatisch verloren ging. Dit gebeurde stilzwijgend. Veel voormalige Nederlanders kwamen hier helaas pas achter toen het al te laat was, namelijk na 1 april 2013.

De Ombudsman heeft hiernaar onderzoek gedaan, en concludeerde dat de Nederlandse overheid er te weinig aan heeft gedaan om iedereen die van deze regeling (artikel 15, eerste lid onder c RWN) de dupe werd, op tijd te informeren.

Bent u uw Nederlanderschap op deze manier verloren, en wilt u deze weer terug? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor over de verschillende mogelijkheden hiertoe.

Hoopgevend is dat naar aanleiding van alle commotie, er nu een wijzigingsvoorstel van de wet voorligt bij de Eerste Kamer. Als dit voorstel wordt aangenomen, kan iedereen binnen een jaar nadat dit voorstel wet is geworden, alsnog via optie zijn of haar Nederlanderschap terug krijgen. Maar dan moet wel op tijd in actie gekomen worden.

Indien u een van de Nederlanders bent die van voorgaande de dupe is geworden, dan kunt u altijd contact opnemen met Jarinde Temminck Tuinstra voor meer informatie, zodat u er op tijd bij bent om weer Nederlander te worden.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl