logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Verblijfsvergunning gemakkelijker voor Japanners, werkvergunning niet meer nodig

Het is een stuk eenvoudiger geworden voor Japanse burgers om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen.

Als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 juni 2013 moeten Japanners voor wat betreft het verblijf in Nederland namelijk net zo worden behandeld als Zwitsers. De Raad van State heeft dit beslist op basis van enerzijds het Verdrag van handel en scheepvaart, in 1912 gesloten tussen Nederland en Japan en anderzijds het in 1875 tussen Nederland en Zwitserland gesloten Tractaat van vriendschap vestiging en handel.

De zaak was aan de rechter voorgelegd door mr S.J. van der Woude van ons kantoor, namens een Japanse cliënt.

De consequentie van deze principiële uitspraak is dat alle Japanse onderdanen met een geldig paspoort en genoeg middelen van bestaan een verblijfsvergunning kunnen krijgen in Nederland. Het doet hierbij niet ter zake waar zij hun bestaansmiddelen vandaan halen, zolang het maar niet om een uitkering uit de Nederlandse publieke middelen gaat (zoals bijstand). Een vaste ouderlijke toelage, een Japanse studiebeurs, een vaste buitenlandse uitkering of pensioen volstaat. Wel moet het bedrag daarvan hoger zijn dan het sociale minimum (met ingang van 1 januari 2015 is dat € 1622 bruto per maand voor meerpersoonshuishoudens en slechts € 1136 voor alleenstaanden). Waarschijnlijk volstaat het ook dat men, zelfs zonder te beschikken over inkomen, genoeg spaargeld op de bank heeft om een flinke tijd van te leven.

En er is meer. In een recente uitspraak van 24 december 2014 heeft de Raad van State geoordeeld dat Japanse onderdanen, net zoals de Zwitsers geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland te werken. En dat geldt ook voor alle vormen van arbeid in loondienst!

De uitspraak van 24 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4701 ) vindt u hier. De uitspraak van 19 juni 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:32) vindt u hier.

Als u over het voorgaande vragen heeft, neem dan contact op met mr Simon van der Woude: vanderwoude@woudegraaf.nl

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl