logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Vreemdelingenrecht

Specialisten: mr M.L. van Leer, mr dr J.P.W. Temminck Tuinstra, mr drs. C.J. Ullersma en mr S.J. van der Woude

Ons kantoor behandelt alle zaken die te maken hebben met het verblijf van vreemdelingen in Nederland, met uitzondering van asielzaken. Het kan daarbij gaan om aanvragen, bezwaarschriften en (hoger) beroep. Te denken valt aan:

 • Verblijfsvergunning voor huwelijk, relatie, (pleeg)kinderen (ook nareis)
 • Verblijfsvergunning voor arbeid, zelfstandig ondernemers, kennismigranten, studenten
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Verblijf op grond van Europees recht (EU Richtlijn 2004/38)
 • Verblijf op basis van artikel 8 EVRM (familieleven/ privĂ©leven)
 • Wijzigen en verlengen van verblijfsvergunning
 • Intrekken van de verblijfsvergunning 
 • (Voornemen tot) inreisverbod en ongewenstverklaring
 • Terugkeerbesluit
 • Vreemdelingenbewaring
 • Visum, aanvraag of verlenging (visum kort verblijf: vakantie, toerisme, zaken, familie, sport, doorreis, of met het oog op langer verblijf: mvv) 
 • Problemen met leges en inburgering
 • Naturalisatie

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl