logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Woonbotenrecht

Specialisten: mr dr M.F. Vermaat

Wonen op het water, in woonschepen en arken, heeft veel juridische aspecten. In de eerste plaats op het gebied van het bestuursrecht: denk bijvoorbeeld aan vergunningen van een overheid (de gemeente, het stadsdeel, een waterschap, de provincie of het rijk) voor een ligplaats, een verbouwing of de vervanging van het schip of de ark. In de tweede plaats op het terrein van het civiele recht: denk daarbij aan huurcontracten met de eigenaar van de ligplaats/de oever, aan de juridische aspecten van de koop of verkoop van de woonboot, de aanleg van nutsvoorzieningen of over schadeafwikkeling met de verzekeraar.

Ons kantoor is een landelijk bekende specialist in dit rechtsgebied en heeft jarenlange ervaring in het adviseren, het oplossen en voorkomen van geschillen en het voeren van procedures.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl