logo Van der Woude de Graaf Advocaten

Zorg inkopen in het buitenland

Gemakkelijker naar een buitenlandse arts dankzij 'Europa'

Europese regels verduidelijken de rechten van patiënten die zich in het buitenland willen laten behandelen. Nationale ziektekostenverzekeraars kunnen dat niet langer zomaar weigeren.

Op 28 februari 2011 keurde de EU een nieuwe Europese richtlijn goed die geneeskundige behandeling in het buitenland gemakkelijker moet maken. De richtlijn bepaalt dat patiënten het recht hebben om zich in een andere Europese staat te laten behandelen. De kosten van die behandeling moeten door de zorgverzekeraar worden vergoed op dezelfde manier als de behandeling in eigen land zou zijn vergoed. Er mag nog wel van patiënten worden verlangd dat zij voor zeer specialistische behandelingen en opname in het buitenland eerst toestemming vragen. Maar de richtlijn bepaalt ook dat die toestemming niet zomaar mag worden geweigerd. Dat kan alleen om een beperkt aantal redenen die in de richtlijn zelf zijn genoemd.

Veel Nederlandse patiënten willen voor behandeling of ziekenhuisopname naar het buitenland. Wegens lange wachtlijsten of voor specialistische zorg die er in Nederland niet is, bijvoorbeeld voor de behandeling van astma, sportletsel of bepaalde zeldzame ziekten.

Helaas werkt de zorgverzekeraar niet altijd mee. Het komt vaak voor dat behandeling in het buitenland niet wordt vergoed. Dat is niet altijd terecht, maar veel patiënten laten het er dan toch bij zitten, mede omdat de Nederlandse regels voor behandeling in het buitenland op dit moment verre van duidelijk zijn. Wie iets wil weten over zijn rechten moet zich verdiepen in verzekeringspolissen en een wirwar aan wettelijke regelingen, beleidsnota’s en rechtspraak. Veel patiënten laten zich daardoor helaas ten onrechte afschrikken terwijl ze vaak wel het recht hebben op kwalitatief hoogwaardige specialistische behandeling in bijvoorbeeld Duitsland of Zwitserland.

Plannen van de Nederlandse wetgever om het zorgverzekeraars gemakkelijker te maken om behandeling in het buitenland niet te vergoeden zijn mogelijk in strijd met het Europese recht. Het kan lonen om een afwijzing door de verzekeraar eens kritisch te toetsen!

Neem voor meer informatie contact op met mr Gerrit Jan Pulles of mr Matthijs Vermaat.

Contactgegevens

Willemsparkweg 31
1071 GP, Amsterdam

Postbus 76076
1070 EB Amsterdam

tel: 020-676 66 90
fax: 020 - 676 66 95
email: info@woudegraaf.nl